CURS "CLAUS PER REALITZAR L'AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT"

Els dies 12, 13, 14, 19 ,20 i 21 impartiré el curs “CLAUS PER REALITZAR L'AUDITORIA INTERNA DE QUALITAT” a la CAEB

Objectiu: conèixer el procediment de la realització d'auditories internes i saber utilitzar-la com una eina de gestió per detectar àrees de millora en l'organització.

Perfil: Professionals interessats en la matèria

Metodologia: Presencial. Combinació Continguts Pràctics i Teorics (Pràctica i participativa)

Programa:
Mòdul 1: Introducció a la norma internacional ISO 9001:2008
Mòdul 2: Documentació del sistema de la qualitat
Mòdul 3: Introducció a les auditories de qualitat
Mòdul 4: La norma ISO 19011:2002: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i ambiental.
Mòdul 5: Com realitzar les llistes de verificació o chek-lists
Mòdul 6: Com redactar l'informe de l'auditoria
Mòdul 7: Competència i avaluació dels auditors

Durada: 18 horas

Dates: 12, 13, 14, 19 ,20 i 21 de Decembre 2011

Lloc de realització: BSEF. Balear de Servicios, Empresas y Formación, S.L.U C/ d´Aragó, 215, 1º. 07008 Palma.

Quota d'inscripció: Gratuïta

Documentació a aportar i mes informació aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario